Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / 20-ти век

Църква "Света Неделя", град Неделино

Църква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Неделино
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: 20-ти век
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
20-ти векХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Строителството на православния храм "Св. Неделя" в Неделино започва на 7 септември 1995 г. под ръководството на архитектите Олег Николов и Иван Калайджиев. Строежът е завършен на 7 септември 1997 г. Същата година храмът е осветен от Пловдивския митрополит Арсений.