Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Александрово - тракийска гробница

Александрово - тракийска гробница

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Александрово, Хасково
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема:
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Тази тракийска гробница е открита близо до село Александрово на около 18 км от град Хасково. Тя датира от 5 век пр.н.е. и се състои от дълъг коридор (дромос) и две помещения (камери) – правоъгълно с трапецовиден покрив и кръгло с купол. Ориентирана е в посока изток – запад.
Гробницата в Александрово заедно с Казанлъшката са най-забележителните образци на античната стенопис в България. Изображенията са разположени в края на дромоса и в двете камери. Това са едноцветни пояси, растителни и геометрични орнаменти, фигурална украса. Особено интересни са четирите запазени сцени в края на коридора и в първата камера, разположени в два фриза. Долният фриз представя жертвоприношение на бик с участието на мъже и жени около маси, отрупани с храна и златни съдове. Горният фриз – на височината на очите, е по-добре запазен и представя четири ловни сцени с конници, глигани, елени и кучета, вероятно илюстрации из живота на тракийския владетел, погребан в храма. Изображенията са реалистични, отлично изпълнени и оригинални. Виждат се мъже и жени с непознати от другаде облекла, оръжия и украси за конска амуниция.
В кръглата камера, върху пояс в червено срещу входа се вижда профил на младеж и надпис в два реда над него – Кодзимасес хрестос. Името е тракийско. Някои епиграфи тълкуват прозвището като "Майстор". Може да се допусне, че това е профилът на изпълнителя на стенописите, а името и прозвището са негови. Ако това се потвърди – изправени сме пред един от най-ранните автопортрети в античността и пред категорично доказателство, че наистина е съществувала тракийска школа в античната стенопис.

Експертна мрежаДокументи