Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Мира

Мира

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Анталия
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Мира е бил водещ град в древна Ликия, като успява да надмине Ксантос, за да стане столица по време на ранните години на Византийската империя. Останките му се намират на около 1.5 км северно от днешния град Демре. Голяма част от града днес е заета от Демре и от алувиални наслаги от местната река. В наши дни оранжерии заемата огромна част от плодородната земя в региона. В древността земята най-вероятно е била използвана за екстензивно земеделие.
Датата на основаването на Мира е неизвестна. Градът се споменава за пръв път през I век преди Христа, когато се казва, че е един от шестте водещи града на Ликия, заедно с Ксантос, Тлос, Пинара, Патара и Олимпос. Въпреки това се смята, че датира от по-древни времена след като е установено, че външната му отбранителна стена е от V век преди Христа. Градът е известен със своя амфитеатър (най-големия в Ликия) и множеството от издълбани в скалите гробници над театъра.
Известните гробници на Мира са групирани над театъра и в т.нар. речен некропол в източната част на града. Макар, че повечето от гробниците са изгубили своя цвят днес, откривателят на града твърди, че през 1840-те са били боядисани в червено, жълто и синьо. Може би скалите в миналото са впечатлявали със живописните си цветове? На запад от театъра, скалите са изпъстрени от асиметрично и гъсто разположени гробници. На места се забелязват стъпала, които са водели желаещите да се поклонят пред някои от гробниците. Повечето от гробниците датират от 4 век преди Христа и в много от тях могат да се открият погребални сцени, както и изображения от дневния живот на починалите.
Гробниците в източната част на скалите наподобяват тези в непосредствена близост до театъра. По скалиста пътека се достига до паметник известен като „Боядисаната гробница”, един от най-внушителните в древна Ликия. Той е обикновена гробница тип къща, но със забележителен релеф от 11 фигури в естествена големина.

Експертна мрежа