Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Столац – историческият град

Столац – историческият град

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Столац
Тип: Исторически град
Епоха: Средновековие, Античност
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеАнтичностИсторически град

Столац е разположен в областта, известна като Херцеговина Хумина - на туристическия маршрут, пресичащ Херцеговина и свързващ планинския хинтерланд с крайбрежните райони на Босна и Херцеговина, Дубровник и Черна гора.
Благодарение на благоприятните природни условия, Столац и неговата околност са били заселени още от древни времена – преди около 16000 години (периода на палеолита), а историята на Столац като град датира отпреди 2500 години. Териториите, предлагащи богат улов и природни блага са привлекли праисторическите хора, а по-късно – илирите, римляните и славяните. Всички те са оставили богати свидетелства за тяхната материална култура.
Предвид географското разположение, историческите пластове, важността му като селищна система, уникалните природни и архитектурни ценности и градски морфологични черти, Столац е несъмнено място от изключителна важност за Босна и Херцеговина и за целия регион. Територията на Столац включва ценности, които са уникални и редки примери за определени хронологически, стилистични или типологични групи от палеолита, през епохите на Елинизма, Рим, средновековната Босненска държава и Късното Средновековие; както и ценности, представящи наследството на трите най-големи монотеистични религии – юдаизма, християнството (католическо и православно) и исляма.
Нещо, което си заслужава да се види в Столац, е гробът на Моша Данон. Този паметник е изключително важен за духовната и материална култура на еврейското население в Босна и Херцеговина и региона. Може единствено да бъде сравнен с някои места на поклонение на други религиозни групи. Надгробният камък бележи гроба на Моша Данон, равин на на Сараево и високоуважаван член на еврейската общност в началото на XIX в., който, през 1815 год., е избран за хамамбаши. Петнадесет години по-късно, когато еврейската общност е в трудно положение, той се отправя пеш към Палестина, с желанието да умре и да бъде погребан в Светите земи. Умира малко след заминаването си, близо до Столац, и е погребан на същото място. Десет години след смъртта му, общността издига паметник в негова чест.

Експертна мрежа