Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Долината на тракийските царе

Долината на тракийските царе

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Казанлък
Тип: Древен обект, Културен пейзаж
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обектКултурен пейзаж

Траките, древните жители по тези земи, са оставили дълбоки следи със създадената от тях култура. Многобройните могилни некрополи са безценен извор на информация за духовния живот и разбиранията им за устройството на света. Могилите и гробниците на траките са пръснати по цялата територия на България. Все пак основната им концентрация, обаче, е в днешната област Тракия, където през V-ІІІв пр.н.е. се е простирало едно от най-големите държавни обединения на Югоизточна Европа – Одриската държава. Това дава основание местността, известната повече като Долината на розите да се нарече още и Долината на тракийските царе.
Там, скритите под могили гробници и различни по вид гробни съоръжения ни разкриват представата на траките за живота и след смъртта. Самият комплекс включва гробницата на Севт III в могилата “Голямата Косматка”, гробницата-мавзолей в могилата “Оструша”, тракийските гробници “Грифоните”, “Хелвеция”, “Шушманец”, “Голямата Арсеналка”, гробницата в Сашева могила и “Крън-I” и “Крън-II”.
В могилата Голяма Косматка, е скрита една от най-големите и богати тракийски гробници. Предполага се, че датира от края на 5 и началото на 4 век пр.Хр. Съоръжението е с три камери и дромос (коридор) с обща дължина 26 м. В първата камера – правоъгълна, с двускатен заоблен таван – археолозите откриват скелет на кон принесен в жертва. На входа на втората камера – кръгла, с купол, извисяващ се на височина от 4,5 метра – е открита мраморна врата, украсена с човешки изображения, част от които са женски глави, имитации на железни гвоздеи, както и с пластични орнаменти, украсени в синьо и червено. Достъпът до третата камера е преграден с каменни зидове. Това помещение е вдълбано в гранитен блок, с тегло повече от 60 тона, и е покрито с монолитен каменен блок с триъгълно сечение. Така, цялата камера наподобява саркофаг, а във вътрешността й е моделирано и ритуалното легло на тракийския владетел. Това говори за извършеното в тази камера символично погребение с богати дарове, от които са намерени са около 20 златни предмета. Тази гробница се свързва с името на великия тракийски цар Севт III, който е изградил столицата си Севтополис на няколко километра южно от могилата – сега тя се намира на дъното на язовир Копринка. Доказателства, че именно той е владетелят погребан в гробницата на Голямата Косматка, са открити при почистване на два съда, по които пише, че те са собственост на Севт III.
Тракийският комплекс в могилата Оструша е един от най-големите на територията на България. Съоръжението е датирано към средата на ІV век. пр.Хр. и е много сложно. На площ от 100 кв.м то обединенява 6 помещения – 5 правоъгълни и 1 кръгло. Централно за храма е едно от правоъгълните помещения – монолитно, издялано от един огромен каменен блок с размери 2.5 х 3.5 х 2.5 м с тежина над 60 тона. Таванът е изпълнен със стенописи – портрети, сцени с хора и животни, растителни и геометрични орнаменти. Според археолозите храмът в Оструша в оригиналното си начално състояние е бил надземен и само гърбът му е опирал в могилния насип. Представлявал е внушителна постройка с представителни фасади, фронтони и архитектурни детайли по тях.
Гробницата от могилата Грифоните е най-добре запазената каменна куполна гробница, използвана през 5- 4 в. пр.н.е. като мавзолей. Тракийската гробница Хелвеция датира от 5-4 в. пр.н.е. Изградена е от големи каменни блокове, захванати с железни скоби. Състои се от дълъг коридор, правоъгълно преддверие и гробна камера. Преддверието и камерата са покрити с двускатен покрив, измазани са с фина варова мазилка, декоративно разчленена на правоъгълни полета, имитиращи мраморни блокове. Пред входа на гробницата са запазени двата улея за жертвоприношения. Гробницата в Шушманец също датира от 4 в. пр.н.е. Тя е изградена е от добре изработени каменни блокове. Има правоъгълно преддверие с полуцилиндричен свод, укрепен с поставена на входа колона в йонийски стил. Камерата е кръгла с куполно покритие, а колоната в средата й е в дорийски стил.
Долината на тракийските царе е един истински културен пейзаж – приказка за величие и непреходност.

Експертна мрежа