Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Милет

Милет

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Айдън
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Според Херодот, йонийците завладяли Милет, заселен с карианци и критяни в XI век пр. Хр. Градът става веднага търговски център и главно пристанище, проспериращ йонийски център на изкуствата, науката и културата. Философите Талес, Анаксимандър, Анаксимен, историкът-географ Хекатей, градостроителят Хиподам и архитектът Исидор, един от проектантите на Света София, всички те били жители на Милет.
Елинистичните и Римски паметници са важни образци в историята на архитектурата, включващи Стоата, Булевтериона, Театъра, Гимназиона, Римските терми и Нимфейона. Джамията Иляс Бей е представител на ислямската архитектура по тези земи.

Експертна мрежа