Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Питагореон и Херайон Самоски

Питагореон и Херайон Самоски

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път, Виа Анатолия
Държава: Гърция, Самос
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство: Културно наследство
АнтичностАнтичностДревен обектКултурно наследство

Много цивилизации са обитавали този малък егейски остров близо до Мала Азия от третото хилядолетие преди христа насам. Руините на Питагорейона, древно укрепено пристанище с гръцки и римски паметници и забележителен тунел-акведукт, както и Херайонът – храмът на Хера Самоска – още могат да бъдат видени.

ЮНЕСКО

Това е най-важното от светилищата, посветени на Хера.
Първите малки разкопки на мястото са проведени от Жозеф Питон дьо Турнфор (лекар и ботаник) през 1702 г. През XVIII и XIX век пътешественици посещават светилището и правят скици на останките на светилището.
През 1879 г., в североизточния ъгъл, Пол Жирар открива статуята на Хера от Херамиес, сега изложена в Лувъра.
Систематичните разкопки започват през 1925 г. от Германския археологически институт в Атина, под ръководството на Е. Бушенор. Проучванията прекъсват през 1939 г. от Втората Световна война, възобновени са през 1951 г. и продължават до днес.
Най-важните паметници на обекта са Храмът на хера, Големият олтар, Свещеният път, Хекатомпедон I и II, както и Южната сграда.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи