Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Археологически обект Олимпия

Археологически обект Олимпия

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Елида
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство: Културно наследство
АнтичностАнтичностДревен обектКултурно наследство

Олимпия е разположена в долина в Пелопонес и е обитавана от праисторически времена. През X в. пр. Хр. Олимпия се превръща в център на култа към Зевс. Алтис – светилището на боговете – има една от най-високите концентрации на шедьоври на древногръцкия свят. В допълнение към храмовете, там се намират също останките на всички спортни съоръжения, построени за Олимпийските игри, провеждани на всеки 4 години от 776 г. пр. Хр.

ЮНЕСКО

Едно от най-важните светилища на Античността, посветено на бащата на боговете Зевс Олимпийски, Олимпия е родното място на Олимпийските игри, които са провеждани там.
Мястото, с невероятна природна красота, е обитавано непрекъснато от третото хилядолетие преди Христа, а в Късния Микенски период става религиозен център.
Разкопките в Олимпия започват през май 1829 г., две години след битката про Наварино, от френски археолози. Находките (метопи от опистодомоса и части от метопите от пронаоса на храма на Зевс) са пренесени в Лувъра, където са изложени днес. Когато гръцкото правителство е информирано за отнасянето на артефактите, разкопките са спрени. Някои от най-значимите паметници в Олимпия са: Храмът на Зевс, Храмът на Хера (Херайонът), Стадионът, Булевтерионът, Филипейонът, Леонидайонът, ателието на Фидий, Палестрата, Гимназионът, Пританейонът и др.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи