Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Римски град Сисция

Римски град Сисция

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Сисашко-Мославашки район
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

През I в. сл. Хр. Сисция става най-важния военен аванпост, отправна точка за завладяването на Изтока. Градската агломерация на Сисция се намира на левия бряг на река Купа на площ от 40 хектара в границите на градските стени. Извън стените, около пътищата, водещи към града, се намират некрополите. Обектът е специфичен по отношение на разположението – днешният град Сисак и историческият му център напълно покриват древната Сисция.

Регионална програма на Съвета на Европа

След като римляните завладяват Сегестика, те построяват Сисция на левия бряг а река Купа (точно под центъра на днешния град Сисак). Сисция е била столица на римската провинция Панония Савиа с население около 40000 души. Градът е имал форум, базилики, храмове, монетен двор, театър и две пристанища. Впоследствие християнството започва да се разпространява и процесът обхваща и Сисак. Първият известен епископ на Сисак е Квирин, действал от 284 г. сл. Хр. до мъченическата си смърт най-вероятно през 303 г. С упадъка на Римската империя значението на Сисак намалява, а Великото преселение на народите довежда в Сисак хуни, келти, авари и славяни. Именно славяните остават по тези земи и впоследствие езикът им се утвърждава в региона.

Експертна мрежаДокументи