Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Ковачевица

Ковачевица

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: България, Ковачевица, Гоце Делчев
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектураНародна архитектура

Село Ковачевица е сгушено в полите на Родопа планина, с поглед към виличествените върхове на Пирин. То е разположено по поречието на река Канина (Кървава река) на 23 км от град Гоце Делчев.
Селото е основано в края ня 17 век. Легендата разказва, че по това време бежанци, вероятно чак от Велико Търново, потърсили спасение и закрила на югозапад чак в Родопите. Два века по-късно в селото намират подслон преселници от Дебър - Западна Македония - отлични майстори, зидари и знаменити резбари. Така в Ковачевица се обособили две махали. Горната - която селяните наричат Търновска и долната - Арнаутската.
С нарастването на селището, за обслужването на населението се появяват и развиват различни занаяти, в духовния живот се оформят общи традиции и обичаи. През 19 век, Ковачевица е културно средище на цялата област – през 1830 година е основано първото килийно училище, през 1848 година е издигната църквата Св. Никола, по-късно се изграждат и светско читалище и библиотека.
Самобитна и неповторима е ковачевската архитектура. Тя не може да се опише с думи, а трябва непременно да се види. Ковачевските къщи са така изградени, че стрехите на покривите почти се докосват една друга и е по силите на човек да обиколи селото тръгвайки по покритите с каменни плочи покриви. Къщите са обикновено на два или на три етажа, здраво стъпили на земята с каменното се приземие. Със своята строгост и неподправена хубост те умело се вписват в могъщата планинска околност и добавят към красотата й.

Експертна мрежа