Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Преображенски манастир

Преображенски манастир

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Велико Търново
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Преображенският манастир е основан през 11-ти век като метох на Ватопедския манастир в Атон и е играл важна роля в духовния и културния живот на столицата Велико Търново. През 14 в. средновековният манастир (който се намирал на около 500 м южно от днешния) бил опожарен и разрушен – от него са открити големи архитектурни и керамични елементи, фрагменти от стенописи и останки от средновековна църква с наос и нартекс, укрепена с външни подпорни сводове поради нестабилния терен.
В днешния си вид манастирският ансамбъл е създаден през 19 в. Съборната църква “Свето Преображение”, чиято архитектура е уникална, без аналог в другите български манастири, е дело на двама големи майстори-строители от Възраждането – Димитър Софиянлията и Кольо Фичето. Забележителна е и нейната живописна украса, която е създадена от видния български живописец Захари Зограф в периода 1849 – 1851 и е един от шедьоврите на възрожденското изкуство. Достойна за неговите икони е и майсторската дърворезба на иконостаса. Монашеските крила с просторни чардаци са построени също от Кольо Фичето в характерния за него възрожденския стил.

Експертна мрежаДокументи