Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Дървената църква - Фрасин Вале

Дървената църква  - Фрасин Вале

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Фрасин Вале
Тип: Християнски религиозен център, Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен центърНародна архитектура

Църквата е построена през 1746 г. Претърпява многобройни промени, последователно през 1800, 1891, 1927 и 1969 г.

Съвет на ЕвропаДокументи