Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Period / 20th Century

Свети свети Кирил и Методий

Info Sections
Свети свети Кирил и Методий

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, кв. Долни Воден
Type: Christian religious centre
Epoch: 20th Century
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
20th CenturyChristian MonasteriesChristian religious centre

Храмът е построен през 1926 година. Никола Филипов споменава имената на Иван Саракински, Сергей Белоусов, Георги Иванов, като свещеници, които са служили в храма. В момента храма е поддържан в много добро състояние.