Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / 20-ти век

Рудодобив и златодобив

Рудодобив и златодобив

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Рудозем, Мадан, Златоград, Ардино, Маджарово, Перперикон
Тип: Индустриален обект
Епоха: 20-ти век
Тема:
Световно наследство:
20-ти векИндустриален обект

Разнообразието в геоложкия строеж на територията на Източния Тракийско-Родопски регион предопределя и разнообразието от полезни изкопаеми в него. Голямо значение за развитието на рудодобива в региона имат находищата на оловно-цинкови, хромови и полиметални руди. Оловно-цинкови руди се добиват от находищата в Ардино, Еньовче, Маджарово (Източни Родопи) и на тяхна основа се развива цветната металургия в региона. Хромова руда се обработва в Крумовградско, а полиметални руди - в Устрем. В Мадан, Рудозем и Бориева се добиват оловно-цинкови руди, уранови, волфрамови, молибденови руди, а в Маджарово, Златоград - полиметални руди.

Природните дадености на нашите земи предопределят важната роля на златодобива в историята на Мизия, Тракия и Македония.
В периода на разцвет на европейската енеолитна цивилизация по нашите земи е добито и обработено първото злато в света (4500-4000 г.пр.хр.).
През античността, в продължение на хиляда години, най-известните тракийски рудари - бесите, разработват златните и сребърните находища на халкидическия полуостров, в планината Пангей, в Родопите и в западната планинска област на Тракия. Тук, по времето на Филип и Александър Македонски са извършени огромни минни работи, сравними със строителната дейност на пирамидите в Египет, а годишното производство на злато и сребро добива невиждани размери.
По време на Римската империя във всички златорудни райони е добивано злато и сребро, и хиляди работници са се трудили по златоносните разсипи. Едни от големите златни мини на Византия отново са на нашите земи - Перперек (Перперикон) и др. в Източните Родопи.
В периода 1400-1900 г. от нашите земи са добити над 73 т. през xx в. у нас са добити около 100 т. В книгата на Стоян Авдев “История на златодобива по българските земи” са описани по-значимите златни залежи, древните и съвременните разработки. тук ще намерите и подробен списък на селищата в чиито землища е имало стар златодобив.