Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Античност

Дион

Дион

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Пиерия
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Разкопките в тази зона започват през 1928 г. и продължават и до днес, водени от Солунския университет. Те изваждат на бял свят един укрепен град, заобиколен от култови места, обитаван непрекъснато от Класическия период до Раннохристиянската епоха. Разкрити са сгради от различни периоди на различни нива. Частни жилища, обществени сгради, магазини и голям брой работилници са построени в квартали, определени от улиците. В южния край на града се намират обществените бани (термите) – впечатляващ комплекс, покриващ над 4000 кв.м. и датиращи от 200 г. сл. Хр.
В източния сектор са открити Вилата на Дионис, водеща името си от голяма мозайка с изображение на бога, покриваща пода на банкетната зала. Извън крепостните стени са открити светилища, два театъра (гръцки и римски) и стадион. Сред боговете, почитани в Дион, най-важен бил Зевс Олимпийски, на когото е наречен града (Диос е родителен падеж на Зевс). В светилището на бога са намерени каменни стели с надписи, говорещи за договори за съюз, уреждането на гранични спорове, части от официални декрети и др. Светилището на Деметра, малко извън стените на града, в края на главната улица, е най-ранното македонско светилище, познато досега. Използвано е от края на VI в. пр. Хр. до началото на IV в. сл. Хр. На изток от него е открито светилище, посветено на египетските божества Серапис, Изида и Анубис. Има и малък храм на Афродита Хиполимпидия (Афродита, почитана под Олимп) в същото светилище.

Министерство на културата на Република Гърция