Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Средновековие

Крепост Кърк

Крепост Кърк

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Остров Кърк
Тип: Крепост
Епоха: Средновековие, Античност
Тема: Крепости
Световно наследство:
СредновековиеАнтичностКрепостиКрепост

Кърк е единственият град в Приморско-Горанския район, чиято система от градски укрепления е напълно запазена по целия си периметър. Тя се състои от цитадела, крепостни стени, кули и други съоръжения, които са строени през различни исторически епохи – Елинистическия период, времето на Римската република и ранната Римска империя, Късната Античност, Средните векове и Романския период (през епохата на Ренесанса са били извършвани предимно преустройства на тези съоръжения).

Регионална програма на Съвета на ЕвропаДокументи