Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква "Св. Троица", с. Югово

Info Sections
Църква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Югово
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme:
World Heritage:
Christian religious centre

Църквата "Св. Троица" е построена през 1842 г. Представлчва трикорабна псевдобазилика с масивен свод и външна галерия от западната страна. В интериора са запазени стенописи от крач на XIX в.