Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Гробищна църква "Св.Неделя", село Мандрица

Info Sections
Гробищна църква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Мандрица
Type: Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesVernacular Architecture

Мандрица е много старо село - годината на основаването му 1636 е изписана на камък до старата църква „Света Неделя“. Според легендата селото е основано от албанци християни, мандраджии, които снабдявали с продоволствие османската войска. Мандрица са запазени стари големи триетажни кирпичени и тухлени къщи в гръцки стил, отлични представители на тракийската архитектура с резбовани тавани, балкони от ковано желязо и колонади. 

Гробищната „Света Неделя“ е малка еднокорабна сграда, строена в 1708 година - една от най-старите църкви в Източните Родопи.