Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Боруджийската махала в с. Левочево

Info Sections
Боруджийската махала в с. Левочево

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Левочево
Type: Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Vernacular Architecture
World Heritage:
Vernacular ArchitectureVernacular Architecture

Боруджийската махала се намира на входа на село Левочево. Представлява скала, заобиколена от дерета, на която са накацали десетина къщи. Около възникването на махалата се разказват интересни легенди. Разказват, че в скалата има пещера, в която хайдути са крили имането си.