Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Кенарен мост над р. Малка Арда

Info Sections
Кенарен мост над р. Малка Арда

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Малка Арда
Type: Industrial Site
Epoch:
Theme:
World Heritage:
Industrial Site

Кенарен мост е разположен над река Малка Арда край с. Малка Арда. Името му идва от кемерен - засводен. Датира от епохата на Средновековието. Строен е от майстори на близките села Петково и Момчиловци. Използва се за преминаване над реката и до днес.