Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Средновековен мост край с. Загражден

Info Sections
Средновековен мост край с. Загражден

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Загражден
Type: Industrial Site
Epoch:
Theme:
World Heritage:
Industrial Site

Средновековен мост над Загражденска река при село Загражден.