Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Антично селище край с. Давидково

Info Sections
Антично селище край с. Давидково

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Давидково
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Край с. Давидково е открито късноантично селище – Дуракоското. Разкрити са сгради и предмети от бита.