Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Тракийско светилище край с. Босилково

Info Sections
Тракийско светилище край с. Босилково

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Босилково
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Светилището е открито в местността Чукаря край с. Босилково. Свързано е с култа към Великата богиня-майка и Слънцето. Светилището има смислова и визуална връзка с други две светилища - в местностите Чуката на Гидика и Градището.