Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Архитектурен комплекс в с. Пловдивци

Info Sections
Архитектурен комплекс в с. Пловдивци

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Пловдивци
Type: Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Vernacular Architecture
World Heritage:
Vernacular ArchitectureVernacular Architecture

В с. Пловдивци се намира архитектурен комплекс от епохата на Възраждането