Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Двугласно пеене, град Неделино

Info Sections
Двугласно пеене, град Неделино

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, град Неделино
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageIntangible Heritage

Неделино е известен със своя "Неделински двуглас". Това е специфично пеене, което не съществува никаде другаде и се пее на кварти и секунди. Николай Кауфман пръв открива явлението "Неделински двуглас" и пръв пише статии за него. Едни от най-изявените изпълнителки на Неделинския двуглас са Сестри Георгиеви, които първи осъществяват записи на Неделински Двуглас, и Сестри Хаджиеви, които 2000 г. издават албум в САЩ. Текстове на мнозина неделински песни се намират