Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църковно-манастирска крепост на връх Св. Неделя

Info Sections
Църковно-манастирска крепост на връх Св. Неделя

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, край град Златоград
Type:
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian Monasteries

Връх "Св.Неделя" се намира на 8-10 км северозападно от Златоград,. Върхът е уединен, без седловини и доминира над другите планински възвишения и върхове. Той е с широк обзор и далечна ви­димост: на югоизток, над гр. Джебел, старата островърха крепост Устра на изток, над град Неделино, планинският масив Алада; на север, между град Неделино и село Падина, Ардинско - връх Св. Илия; на северозапад, над Загражден, връх Каракулас и малко по на юг връх Бучовица - над село Ерма река и връх Костадин - връх Чалът с манастирите над град Ксанти и исполинската скала Момин камък. Върхът Св. Неделя е удобен за отбрана и сигнализация на далечни разстояния (някога се е правела с огньове) и това обяснява построяването на крепостта. В ясно време от върха по течението на реката, се вижда Бяло море. От нея започва планинската верига Гюмюрджински карлък, чиято най-висока точка е връх Вежката (1500 м надморска височина). На югоизток тя се снишава и образува прохода Маказа, през който минава пътят Гюмюрджина-Момчилград. Подравненото било на връх Св. Неделя е обрасло в многовековна дъбова гора, която крие манастирската сграда и другите помощни постройки, опасани от Крепостна каменна стена, останки от стълбища, пътеки и други. Върхът и крепостта били мощно отбранително съоръжение в борбите срещу турските завоеватели. Затова още в първите набези крепостта е опожарена и опустошена. Но и в годините на робството тя продължава да бъде символ на българщината, на съпротивата срещу потисничеството, националната и духовна асимилация, дискриминацията.