Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Скална гробница, село Душка

Info Sections
Скална гробница, село Душка

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Душка
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Скалната гробница в местността Гузгун кая (Горящ камак) на 3 километра източно от село Душка. Свързва се с цивилизацията на траките в този район.