Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Къщи на ул. Съединения, град Крумовград

Info Sections
Къщи на ул. Съединения, град Крумовград

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, град Крумовград
Type: Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Vernacular Architecture
World Heritage:
Vernacular ArchitectureVernacular Architecture

В историческата зона на град Крумовград, по улица "съединение" откриваме къщи с висока архитектурна стойност - обявени за групов паметник на културата с местно значение.