Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Римска крепост край село Сърница

Info Sections
Римска крепост край село Сърница

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Сърница
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Antiquity, Fortresses
World Heritage:
AntiquityFortressesFortress

Близо над село Сърница до прохода "Гидика" се намират стени на римска крепост със сигнална кула. В нея е намерен един рядък ценен документ - военна диплома от император Елагабал, носеща дата 7 януари 221г. Тя се намира в бившия придворен музей във Виена.