Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Крепост Калето, село Минерални бани

Info Sections
Крепост Калето, село Минерални бани

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Минерални бани
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

Крепостта “Калето” се намира в местността “Св. Дух” в рамките на селището Минерални бани и е добре запазена. Тя има форма на неправилен многоъгълник. Крепостните стени следват очертанията на терена, дебели са 2м, високи са 3,5м и заграждат около 2 дка пространство. Разкопките проведени през 1966-1970г. разкриват два входа от южната страна и две потерни (малки врати) на западната и източната страни, които през Средновековието са зазидани. Установено е, че крепостта е съществувала от II век до XIV век и е служила за отбрана на селището, възникнало през II век около минералните извори.