Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Крепост Асара, село Боровица

Info Sections
Крепост Асара, село Боровица

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Боровица
Type: Christian religious centre, Fortress
Epoch:
Theme: Christian Monasteries, Fortresses
World Heritage:
Christian MonasteriesFortressesChristian religious centreFortress

В малката крепост, наречана Асара до село Боровица са разкрити от археолозите три църкви една върху друга. В най-долния пласт е византийска трикорабна базилика от 4-6 век. Върху нейните основи е била построена втора – голяма трикорабна черква. В по-късен период - 13-14 в., същата черква не е била рушена, а е превърната в еднокорабна, като проходите към страничните части просто са зазидани. Трите черкви, вместени една в друга, са действали от 4 до 14 в. Археолозите разкриват и 40 гроба на деца, разположени в крипта, която някога е била част от голямата трикорабна църква.