Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Тракийска гробница край село Долно Луково

Info Sections
Тракийска гробница край село Долно Луково

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Долно Луково
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Тракийската гробница край село Долно Луково е изградена на нивото на древния терен и покрита с могилен насип с височина 4м. Гробното съдържание се състои от гробна камера с правоъгълен план и вход от юг, отворено на юг предверие и непокрит дромос (коридор). Гробната камера е изградена от грижливо оформени мраморни и варовикови блокове, съединени помежду си с железни скоби, залети с олово. Подът е застелен с мраморни плочи. Камерата е покрита с двукатно положени големи варовикови блокове. Първият ред на стените е от кубични мраморни квадрати, в които е изсечена пластична украса на гробница. Във висок релеф се представени геометрични фигури – дискове, квадрати, правоъгълници, една петолъчна звезда, както и две реалистично изработени зооморфни изображения – конска глава и риба. Тези фигури заедно с полумесеца, изсечен на входа, образуват композиция със силно естетическо въздействие, която вероятно крие закодирана информация, свързана с погребалния култ.
Преддверието е изградено по същия начин като камерата, но само от варовикови блокове. Дромосът, със стени от ломени камъни на калова спойка, е запазен частично.
Стените на гробната камера и предверието са били покрити с цветна хоросанова щукатура (антична рецепта за покриване на стените, състояща се от вар, мрамор на прах, восък и др.) – върху основен светлосин фон са поставени пояси и геометрични орнаменти в наситено червено, виолетово и тъмно синьо. Подът е бил покрит с розова замазка.
Гробницата е била ограбена още в древността. Голяма част от находката, както и части от човешки скелет, са открити разпилени в предверието и пред него. Находките включват каменно релефно изображение на конска глава, фрагменти от глинени съдове, бронзови фибула и друго украшение, части от позлатен погребален венец, сребърна монета и керамична лампа. Пред предверието е погребан ездитен кон.
Традицията за извършване на многократни погребения в градени гробници под могилен насип и извършване на конски жертвоприношения е белег на тракийската аристокрация. В гробницата при с.Долно Луково вероятно е погребан местен тракийски цар, чиито име и резиденция не са известни до момента.