Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква "Св. Богородица", село Покрован

Info Sections
Църква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Покрован
Type: Christian religious centre, Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Vernacular Architecture
World Heritage:
Vernacular ArchitectureChristian religious centreVernacular Architecture

Църквата "Св. Богородица" в село Покрован е строена през 1820 г. като катедрална епископска църква. Храмът представлява внушителна трикорабна едноабсидна базилика с монументален интериор и богата декоративна украса. Висока художествена стойност имат плоскостно резбованият таблен иконостас с 52 икони (царските икони са от периода 1872/76 г.), майсторски изработените владишки трон и амвон със 7 иконни пана и изящни гипсови пластики, пищните капители на колоните, свързани чрез красиво изписани възрожденски арки. Подът и фундаментите на колоните са мраморни, което придава още по-голяма величественост на храма, макар че стенописната украса е доста оскъдна и заема само централния свод.