Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Средновековна църква, местност Бяла черква

Info Sections
Средновековна църква, местност Бяла черква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, местност Бяла черква, община Куклен
Type: Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesVernacular Architecture

Край махалата Бяла черква в община Куклен откриваме средновековна църква. Някога на това място е имлао манастир, който е изгорял.