Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Старата дървена джамия, село Подкова

Info Sections
Старата дървена джамия, село Подкова

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Подкова
Type: Islamic religious centre
Epoch:
Theme: Islamic Culture
World Heritage:
Islamic CultureIslamic religious centre

Джамията на седемте моми е една от най-старите джамии в България. Построена е без използването на нито един пирон. Според легендата тя е била построена от 7 момичета, чиито любими не са се завърнали от война. Продали си цялата зестра, за да закупят материалите и за една вечер построили джамията. Повече никой не ги е видял. Смята се че това е станало на 6 май и сега всяка година на този ден се събират хора от целия край в двора на джамията, чете се мевлид, коран и молитви. А гостите се гощават с пилаф.