Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Тракийски могили край село Аврен

Info Sections
Тракийски могили край село Аврен

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Аврен
Type: Ancient Site, Industrial Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient SiteIndustrial Site

Най-старите местни жители в района на село Аврен, които са установени, са траките. В района на Аврен има материални следи от античната тракийска цивилизация. Открити са две могили — едната е в местността Тумбата, а другата край старото християнско гробище.