Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

мутафчийство (козинарство)

Info Sections
мутафчийство (козинарство)

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage: Intangible Heritage Masterpieces
Intangible HeritageIntangible HeritageIntangible Heritage Masterpieces

В нашите земи мутафчийството започва да се упражнява след падането на България под турско робство. То е особен вид тъкачество с козинява прежда, изпридана с няколковретенен чекрък. Само в Средните и Източни Родопи тъканите от козина се изработвали на отвесен стан и са предназначени за чулове, дисаги, постелки, чували, торби, колани за добитъка и др.
На отвесен стан се тъчели и родопските кичени халища, които могат да бъдат пречислени към губерите. Те са едро орнаментирани килими с висок кит от прежда или от кичури вълна в бели, кафеви, сиви и жълтеникави тонове наредени ивично или шахматно.