Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква „Свети Атанасий“

Info Sections
 Църква „Свети Атанасий“

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Белополяне
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Забележителен представител на възрожденската култова архитектура от първата половина на XIX в., паметник на културата. Построен през 1838 г., храмът представлява типична трикорабна едноабсидна псевдобазилика с петоъгълна кула-камбанария и богата релефна пластика по външните стени. Интериорът също е оригинален, отличавайки се с единствената в общината двуетажна галерия.