Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

абаджийство

Info Sections
абаджийство

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage: Intangible Heritage Masterpieces
Intangible HeritageIntangible HeritageIntangible Heritage Masterpieces

Производството на аби и шаяци е тясно свързано с овцевъдството и разцветът му в Родопско през XIX в. върви успоредно с неговия развой...под абаджийство се разбира организацията на производство на платовете, ушиването от тях на  готови дрехи и продажбата на така приготвената стока ( Примовски 1983, 138 стр.; Тенева 1988, 16 стр.; Ковачева 1991, стр. 28-34)... възникват на основата на добре развитото домашно производство на аби и шаяци, свързано  с традиционното  облекло на жителите  на Родопа планина. Първоначално се практикува главно в градовете (Пловдив, Асеновград, Кърджали,  градовете на Беломорска Тракия)...През периода  от края на  ХVIII в. до началото на  ХХ в. -  селищата на Средните Родопи  (Устово, Райково, Петково, Славейно, Левочево, Полковник Серафимово, Чокманово, Момчиловци, Широка лъка, Чепеларе, Златоград).