Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква „Св.Св. Константин и Елена“

Info Sections
Църква „Св.Св. Константин и Елена“

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Долно Луково
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Една от най-старите български църкви в община Ивайловград. Обявена е за архитектурен паметник на културата с местно значение. Датира от 1806 г., като според преданието е изградена тайно в съществуващата тогава дъбова гора само за 7 нощи. Тя е ниска, полувкопана в земята проста каменна постройка без прозорци, покрита с тикли. Интериорът е дооформян чак до 1918 г. и има две отделения – мъжко и женско. Специален интерес представляват дърворезбеният иконостас и оригиналните икони от началото на XIX в. – дело на самобитни местни майстори. Храмът е богато изписан с изразителни, повлияни от фолклора, стенописи (темперна техника) и се отличава с примитивна иконография, като никъде не се среща образа на Иисус Христос. Част от тях са реставрирани в началото на 90-те години на миналия век от преподаватели и студенти от Художествената академия. Църквата не е действаща от 1896 г., като в наши дни богослужение се провежда само на храмовия празник Св.Св. Константин и Елена (21 май).