Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква „Свети Пророк Илия“

Info Sections
Църква „Свети Пророк Илия“

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, Ивайловград
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Най-представителната възрожденска култова сграда в общината, обявена за архитектурен паметник на културата с местно значение. Строена през 1872 г. като катедрална епископска църква, тя представлява внушителна трикорабна едноабсидна базилика с монументален интериор и богата декоративна украса. Иконите от иконостаса са дарения от миряни и еснафи от околността с множество надписи на гръцки език.