Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква „Преображение Господне“

Info Sections
Църква „Преображение Господне“

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, Ивайловград
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Изключително ценен представител на възрожденската култова архитектура, изобразително и приложно изкуство в България, обявен за архитектурно-художествен паметник на културата с национално значение. Църквата е строена през 1828 г. на мястото на по-стар храм (престолния камък е от 1805 г.), като в сегашния си вид е трикорабна едноабсидна псевдобазилика и се отличава с рядко срещана планова схема, умело изграждане на обемно-пространствената композиция и майсторско изпълнение на архитектурните детайли, дърворезбената украса и иконите (средата на XIX в.) – дело на гръцки майстори резбари и зографи.