Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Манастир „Св.Св. Константин и Елена“

Info Sections
 Манастир „Св.Св. Константин и Елена“

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, кв. Лъджа, Ивайловград
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Единственият в общината манастир, явяващ се ценен представител на възрожденската култова архитектура като архитектурно-художествен паметник на културата с местно значение. Основан през XIII в., а разцветът през XIV в. е свързан с прерастването му в митрополитски център. След упадък през XVII - XVIII в., когато на два пъти бива разрушаван, той отново е възстановен през 1872 г. От стария манастирски комплекс до наши дни е запазена само главната църква – трикорабна псевдобазилика с изографисан по-късно иконостас (края на XIX - началото на XX в.), макар че в олтара и по западната стена има архитектурно вградени 8 медальона от по-ранен период.