Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Тюрбето на Хасан боба

Info Sections
Тюрбето на Хасан боба

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с.Бащино
Type: Islamic religious centre
Epoch:
Theme:
World Heritage:
Islamic religious centre

Покрит гроб на Хасан боба, свят човек за мюсюлманите – сунити и алевити. Извършват се поклонения за здраве на децата. Действащо място за поклонение.