Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

с.Спсхиево - старо рударско селище

Info Sections
с.Спсхиево - старо рударско селище

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Industrial Site
Epoch:
Theme:
World Heritage:
Industrial Site

Търсачи промиват пясък в деретата

Иманяри и златотърсачи кръстосват почти всеки ден склоновете и деретата под връх Аида в община Минерални бани. Едни търсят с уреди и карти закопани съкровища, други промиват пясък в потоците. В тази част на планината е имало рудодобив още от римско време, коментират в близкото до рудник "Чала" село Спахиево. Това се знае от иманярите и златотърсачите. Тук своя Клондайк търсят хора от Пловдив, Хасково, Асеновград и от други места, потвърди Наско Щонов. Той е от Минерални бани. В рудника е началник на смяна. Според него местният рекорд е 70 г златен пясък, получен чрез промиване за една седмица от един човек. Недалеч от рудника има постройки, останали от римско време. Около тях най-често се навъртат търсачите, допълва фадромистът Хасан Хасан от село Спахиево. Връх Аида се вижда добре от всички страни. "Окичен" е с куп телекомуникационни съоръжения. Навсякъде личат следи от изкопи. Тук е имало голяма геоложка база. Районът е бил изследван от "Геоложки проучвания". В планинския масив са били прокопани и известен брой галерии. До 80-те години е имало изправно оборудване, част от което е било ограбено след преустановяване на работите.