Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Хамбара

Info Sections
Хамбара

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Cultural Landscape, Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageCultural LandscapeIntangible Heritage

        В землището на с. Стояново, Кърджалийски окръг, има местност наречена „Хамбара”. За нея починалият преди няколко години 105 годишен Махмуд Еминов разказвал следното:
        „След падането на България под турска власт, българското население на с. Стояново много пъти било нападано от турски дружини и било ограбвано изцяло. По-късно турските дружини прибягвали до обиране на житото, за да заставят жителите да приемат мохамеданската вяра. За да могат да запазят храните си, местните хора се организирали и пренасяли житото си на едно място, където го криели. Тази местност станала нещо като хамбар за цялото село, от където получила и името „Хамбара”.