Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква "Успение Богородично"

Info Sections
Църква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, Златоград
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Църквата "Успение Богородично" в Златоград е построена по време на Възраждането през 1834 година. Това е най-ранната църква в Средните Родопи.

Вкопана е близо метър и половина, с наклонен терен, трикорабна, едноабсидна, четирискатна, леко разстлана. С влизането в нея човек слиза с няколко стъпала. Добре организираното вътрешно пространство е очертано с обли колони, които завършват с капители при сключване на аркадата. На иконостаса има ценни икони, като една от тях е на Захари Зограф. На редица икони личи отпечатък на отомански боздуган, дръзнал да оскверни християнската обител, разсичайки очите на светците, изобразени на иконите. Майсторите зографи не са известни, но личи отпечатъкът на художници, представители на Самоковската и Тревненската школа.