Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква ”Св. Св. Петър и Павел”

Info Sections
 Църква ”Св. Св. Петър и Павел”

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Левочево
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Архитектурен паметник

Туристически достъп има

Построена през 1836 г.със султански ферман. Трикорабна с притвор, балкон и невисока кръгла апсида.