Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква ”Въведение Богородично”

Info Sections
 Църква ”Въведение Богородично”

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Полковник Серафимово
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Архитектурен паметник

Туристически достъп има

Построена през 1836 г. със султански ферман на мястото на стар параклис. Трикоробана с полуцилиндрична апсида. Изографисана през 1885 г.