Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква ”Св.Неделя”

Info Sections
 Църква ”Св.Неделя”

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, гр. Смолян, кв. Райково
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Построена през 1836 г. със султански ферман. Трикорабна базилика. Изогра-фисана през 1882 г. от стенописците Д. Христов и Г. Хрисаф от Асеновград.

Архитектурен и художествен паметник

Туристически достъп има